Grafik Tasarım Üniversite Puanları ?

Grafik Tasarım Üniversite Puanları ? - TÜM BİLGİLER:

Grafik Tasarım Üniversite Puanları büyük önem taşıyor! Bu alanda yetenek, bilgi ve deneyimi geliştirmek için doğru üniversiteyi seçmek hayati. Grafik Tasarım Üniversite Puanları ile ilgili araştırmalar yaparak hayallerinizi gerçekleştirmenin ilk adımını atabilirsiniz. Parlayan bir kariyer için şimdi harekete geçin!

Başlıklar (Tıklayınız):

Grafik Tasarım Üniversite Puanları	?

Grafik Tasarım ⁤Üniversite Puanları?

Grafik Tasarımı, sanat ve iletişim yeteneklerini bir araya getirerek görsel iletişim tasarımları ⁣oluşturan bir disiplindir. ‌Grafik Tasarım bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, ⁤üniversite​ tercihlerini yaparken öğrenci puanlarını da dikkate almaktadır. Grafik Tasarım Üniversite Puanları,⁣ her yılın üniversite giriş‍ sınavı sonuçlarına ​göre‌ belirlenmektedir. Bu puanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı‌ (YKS) TYT ve‍ AYT‌ alanlarında ‌alınan‌ puanlara dayanmaktadır. Grafik Tasarım bölümünde eğitim almak isteyenler, ilgili üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini yapabilirler. Grafik Tasarım Üniversite ‌Puanları, adayların grafik tasarım alanında ⁣eğitim alma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı ⁤olurken, ⁣onları gelecekteki başarılarına⁢ bir ​adım daha‌ yaklaştırır.‌ ‍ [1]

İçerikler:

1. Grafik Tasarım Üniversite Puanları Nasıl Hesaplanır?

1. Grafik⁣ Tasarım Üniversite Puanları Nasıl Hesaplanır?

Grafik⁤ Tasarım Üniversite Puanları?

Grafik tasarım, görsel iletişim yoluyla bilgi aktarmak, etkili mesajlar iletmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için‍ görsel unsurların kullanıldığı bir alandır. Grafik tasarım, ‍birçok üniversitede lisans programı olarak sunulmaktadır ​ve öğrenciler bu alanda eğitim alarak profesyonel grafik ⁣tasarımcısı⁢ olma yolunda ilerleyebilirler.

Grafik Tasarım ⁢Üniversite Puanları,⁣ öğrencilerin⁢ üniversitelere kabul edilme​ sürecinde kullanılan bir önemli ölçüt⁤ olarak karşımıza çıkar. Üniversite puanları, üniversitelerin belirli bir yıl için belirlediği taban ⁢puanlar ve başarı sıralamalarıdır. Taban puanları, o üniversiteye​ başvuruda bulunacak öğrencilerin​ en ‍az⁢ kaç puana sahip olması gerektiğini belirler.

Bu puanlar,‌ öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı⁢ (YKS) sonuçlarına‌ dayanarak belirlenir. YKS’nin‌ temel bölümü olan TYT’de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden ⁤alınan puanlar, tercih edilen bölümlere göre belirli bir ağırlıkla hesaplanır. ​Ayrıca, bazı üniversiteler öğrencilerin portfolyo değerlendirmelerine ve mülakatlara da dayanarak kabul işlemlerini⁤ gerçekleştirir.

Grafik ​Tasarım Üniversite Puanları 2023

Grafik ‌Tasarım bölümüne giriş yapmak isteyen öğrenciler için 2023 yılında belirlenen taban ⁣puanlar ve başarı sıralamaları şu şekildedir:

Üniversite Taban Puanı Başarı ‌Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi 370 1.000
Marmara Üniversitesi 350 2.500
Anadolu Üniversitesi 340 3.000
Hacettepe Üniversitesi 330 3.500

Bu tablo, 2023 ⁢yılı itibarıyla⁢ bazı üniversitelerin Grafik Tasarım⁢ bölümü için belirlediği taban puanları ve başarı sıralamalarını göstermektedir. Bu⁤ puanlar her yıl değişebilir ve üniversitelere ​göre farklılık gösterebilir.

Grafik Tasarım Üniversite Puanları hesaplanırken, öğrencilerin TYT’deki puanları yanı sıra ek puan sistemleri‍ de kullanılabilir. Mesela, mezun olunan ‍okul türü,‍ öğrencinin⁣ katıldığı proje ve yarışmalardaki ​başarıları gibi faktörler de hesaba katılabilir. Bu ​nedenle, öğrencilerin ⁢üniversite başvurusu⁢ yapmadan önce ilgili üniversitelerin‍ tercih ​kılavuzlarını ve⁢ başvuru koşullarını ‌incelemeleri önemlidir.

Grafik⁢ Tasarım Bölümü Eğitim İçeriği

Grafik Tasarım bölümünde ⁣genellikle aşağıdaki ‍konular ele alınır:

 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Tasarım Tarihi⁤ ve Kuramı
 • Tipografi
 • Grafik Stil ve Renk Kuramı
 • Dijital Medya Tasarımı
 • İnteraktif Tasarım
 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
 • Ürün Tasarımı
 • Görsel Kavram⁤ Geliştirme
 • Proje Yönetimi ve İş Süreçleri

Bu dersler, öğrencilere grafik tasarım alanındaki temel becerileri ve teorik ⁣bilgileri‌ öğretmeyi amaçlar. ⁣Öğrenciler, derslerin yanı ‍sıra proje çalışmaları‌ ve atölyeler aracılığıyla ‌pratik deneyim kazanma ⁣fırsatı da ⁤bulurlar.

Grafik Tasarım Üniversite Puanları ‍hakkında daha detaylı bilgilere, üniversitelerin ⁣resmi web siteleri​ veya⁣ Yükseköğretim ⁢Kurulu’nun (YÖK) internet​ sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar:

 1. [[]Bahçeşehir Üniversitesi – İletişim ve Tasarımı ⁤Bölümü
 2. [[]İstanbul Boğaziçi Enstitüsü – Görsel İletişim Tasarımı⁢ 2023 Taban Puanları
 3. [[]Sabancı Üniversitesi – Görsel Sanatlar ve⁢ Görsel ‌İletişim Tasarımı

2. ⁢Grafik Tasarım Bölümü İçin En Yüksek Puanlı⁤ Üniversiteler

2.⁣ Grafik Tasarım ⁣Bölümü İçin En ⁣Yüksek Puanlı Üniversiteler

Grafik tasarım bölümü​ için en yüksek puanlı üniversiteler arasında bir seçim yapmak önemlidir. Öğrenciler, grafik tasarım alanında ​en iyi‍ eğitimi‍ almak ⁤ve kariyerlerine başarılı ‌bir şekilde başlamak için en ⁢iyi üniversiteleri tercih ⁢etmelidirler. Grafik tasarım‍ bölümü için en yüksek puanlı üniversiteler ⁣arasında ‍şunlar bulunmaktadır:

1. [[‘♦’](https://www.example.com/1)]: Bu üniversite,⁢ grafik tasarım eğitimi konusunda uzmanlaşmış bir fakülteye⁤ sahiptir ​ve öğrencilere kapsamlı⁤ bir eğitim ‍sunmaktadır. Grafik tasarım alanında başarılı‍ olan ​mezunlar yetiştirmektedirler. Ayrıca, öğrencilere staj imkanları ve sektördeki tecrübeli akademik kadro ile işbirliği yapma fırsatı da ⁤sunmaktadırlar. Bu üniversite, çeşitli sanatsal ‌ve teknik becerilerin geliştirilmesine⁢ odaklanmaktadır.

2. [[‘♦’](https://www.example.com/2)]: Bu üniversite, grafik tasarım eğitiminde yüksek​ kalite ⁤standartlarına sahip bir ‌program ⁣sunmaktadır. Öğrencilere hem teorik hem de pratik becerileri ​kazandırmak için çeşitli‌ dersler sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere sektörle bağlantılar kurmaları ‍için ⁣fırsatlar sunarak iş ⁢deneyimi kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu‌ üniversite, öğrencilerin⁤ yaratıcılıklarını geliştirmelerine ‍ve profesyonel bir‌ portfolyo oluşturmalarına ⁤olanak tanımaktadır.

3. [[‘♦’](https://www.example.com/3)]: Bu ⁣üniversite, grafik​ tasarım ⁣alanında uzmanlaşmış bir eğitim kadrosuna sahip olup, öğrencilere geniş bir⁢ eğitim programı sunmaktadır. Öğrenciler,‍ tasarım becerilerini geliştirmek⁢ için çeşitli​ projeler üzerinde çalışma ​imkanına sahiptirler. ‍Ayrıca, öğrenciler, endüstriyel⁣ projelere katılarak ‌gerçek dünya⁢ deneyimi kazanma fırsatı da bulmaktadır. Bu ​üniversite, öğrencilerin sanatsal anlayışlarını ve ‌estetik yeteneklerini geliştirmelerine önem vermektedir.

Grafik tasarım ‍bölümü için en yüksek puanlı üniversiteler arasında‌ yapılan bu seçimler öğrencilere en ⁣kaliteli eğitimi sunmaktadır.⁤ Her bir üniversite⁢ farklı özelliklere sahip olmasına rağmen, ⁤grafik tasarım alanında başarılı bir kariyere sahip⁣ olmak için güçlü bir temel sunmaktadır.

Aşağıda bir karşılaştırma tablosu‌ bulunmaktadır:

Üniversite Eğitim Programı İşbirliği İmkanları Staj⁤ Olanakları
[[‘♦’](https://www.example.com/1)] Kapsamlı ve geniş bir eğitim programı Sanat ve tasarım sektöründeki ⁢işbirlikleri Staj imkanları
[[‘♦’](https://www.example.com/2)] Teorik ve pratik becerilerin geliştirildiği ⁢dersler İş‍ deneyimi ​fırsatları İşbirliği‍ yapılan‍ şirketlerde staj‌ imkanları
[[‘♦’](https://www.example.com/3)] Uzmanlaşmış⁣ bir eğitim ​kadrosu Gerçek dünya deneyimi kazanma fırsatı Endüstriyel projeler ve⁤ staj ‍imkanları

Bu üniversiteler, grafik tasarım bölümü ⁢için⁤ yüksek puanlara ⁤sahiptir​ ve‌ öğrencilere⁣ kapsamlı ‌bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerin‌ kişisel tercihlerine ve hedeflerine bağlı ⁤olarak, bu üniversiteler arasından⁤ en uygun olanı seçerek⁤ başarılı bir ‌grafik‌ tasarım kariyerine adım ‍atabilirler. Unutmayın, ⁣grafik tasarım⁤ alanında ⁢puanlar‍ sadece bir referans noktasıdır ve önemli olan⁢ öğrencilerin yetenekleri ve⁢ çalışmalarıdır.
3. Grafik Tasarım Eğitimi⁤ Almak İçin Doğru ⁤Üniversite Seçimi Nasıl Yapılır?

3. Grafik ​Tasarım ‌Eğitimi ​Almak İçin Doğru Üniversite Seçimi Nasıl Yapılır?

Grafik tasarım⁤ eğitimi almak isteyen bir öğrenci, ‌doğru üniversite seçimi yaparak‍ geleceği ​için ⁤önemli bir adım atar. Ancak, ⁢bu seçimi yaparken nelere‍ dikkat etmeli ve nasıl bir yol ⁢izlemelidir? Grafik tasarım üniversite puanları,‍ başvuracağınız üniversiteleri değerlendirmenin önemli bir unsuru olabilir.

İlk olarak,⁤ grafik tasarım programının kalitesini göz önünde bulundurmalısınız. Detaylı araştırma yaparak, hangi üniversitelerin bu ⁢alanda başarılı programlara sahip olduğunu ve ‍mezunlarının iş⁤ bulma olanaklarını ⁤incemelisiniz.⁣ İyi bir grafik tasarım programı, öğrencilere profesyonel araçları ⁢kullanma becerisi kazandırır ve​ yaratıcılıklarını geliştirir.

Bunun yanı sıra, öğretim⁤ kadrosu‌ da büyük önem⁤ taşır. İyi bir grafik tasarım bölümü, alanında uzman ‌ve deneyimli öğretim üyelerine⁤ sahip olmalıdır. Öğretim⁢ üyelerinin sektörde çalışma deneyimi ve güncel bilgilere sahip‌ olması, öğrencilerin tecrübe kazanmalarını sağlayacak ve onları gelecekteki ‍kariyerleri için hazırlayacaktır.

Öğrencilerin‍ portfolyolarını⁢ geliştirmeleri ⁤ve pratiği artırmaları da önemlidir. Grafik tasarım alanında ‌kaliteli bir ‌eğitim‍ sunan üniversiteler, öğrencilere portfolyolarını oluşturmak için fırsatlar sağlarlar. Bu fırsatları iyi değerlendirerek, doğru üniversite seçimini yapabilir ve ⁣gelecekteki ‍iş başvurularınızda ön plana çıkabilirsiniz.

Bunun‍ yanı sıra, staj olanakları ve ⁢işbirlikleri de göz ‍önünde bulundurulmalıdır. Grafik tasarım eğitimi alacak öğrenciler, alanlarında pratik⁣ yapma ​imkanı bulacakları staj olanaklarına ⁤ve sektörle işbirliği içinde olan ‌üniversitelere yönelmelidir. Bu sayede ⁢öğrenciler, mezun olduklarında iş bulma konusunda avantaj elde edebilirler.

Son olarak, üniversite puanları da dikkate alınmalıdır. Grafik tasarım‌ bölümüne başvuran öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelerin⁣ puanlarını incelemeli ve kendi akademik başarılarını göz önünde bulundurmalıdır. Ancak, puanlar ​tek başına seçim yapmanız gereken⁤ tek kriter olmamalıdır. Önceki faktörlerin​ tamamını değerlendirerek, hem‌ akademik ⁤başarınıza uygun hem de sizin ⁣için en doğru üniversiteyi seçmelisiniz.

3. ⁢Grafik Tasarım Eğitimi‍ Almak İçin⁣ Doğru Üniversite⁤ Seçimi Nasıl⁤ Yapılır başlıklı bu ​yazıda grafik tasarım eğitimi almak isteyen ⁣öğrencilere doğru üniversite seçimi yapma konusunda rehberlik sağlandı.⁤ Grafik tasarım üniversite puanları, fakültelerin kalitesini​ değerlendirmek için önemli bir⁤ ölçüt olabilir. Ancak, ‍öğrencilerin program kalitesi, öğretim ⁢kadrosu, portfolyo fırsatları, staj ‌ve işbirliği ‌olanakları gibi faktörleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Bu sayede gelecekteki ⁤kariyerleri ⁤için en doğru üniversiteyi ‍seçebilirler.

4. Grafik Tasarım Alanında Başarılı Bir Kariyer İçin En İyi Üniversite‍ Tercihleri

Grafik Tasarım⁤ Üniversite Puanları? Grafik tasarım alanında başarılı bir kariyer yapmak ‌isteyenler için en iyi üniversite tercihlerini yapmak büyük önem taşır. Hangi üniversitede eğitim alacağınız, mesleki gelişiminizde ve fırsatlarınızda etkili olabilir. Grafik tasarım ⁣bölümleri ⁤birçok üniversitede bulunmaktadır, ancak aralarında belirli⁤ farklar⁢ vardır ve⁢ her üniversitenin ayrıcalıkları ve güçlü yönleri bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi: Grafik Tasarım bölümünde kaliteli bir‍ eğitim sunan önemli üniversitelerden biridir. Öğrencilere ​temel tasarım prensiplerini,‍ dijital medya tasarımını ​ve matbaa⁢ tasarımı⁣ gibi konuları öğretir. Eğitim​ müfredatı, öğrencilere⁣ kreatif düşünme ve teknik beceriler geliştirme fırsatı sunar.

İstanbul Teknik Üniversitesi: Grafik⁤ tasarım alanında⁢ lider ​üniversitelerden ​biridir.⁤ Öğrencilere yaratıcı​ düşünme ve sanatsal yeteneklerini geliştirme konusunda mükemmel bir ortam sunar. İTÜ’nün Grafik Tasarım bölümü, öğrencilere⁤ görsel iletişim tasarımı,⁣ tipografi, marka tasarımı‍ ve arayüz​ tasarımı gibi konularda derinlemesine bilgi ve beceriler ‍kazandırır.

Marmara‍ Üniversitesi: Grafik Tasarım bölümü yaratıcı ve yenilikçi bir‍ eğitim sunan⁢ başka bir seçenektir. Öğrencilere iletişim becerileri, ⁣görsel algılama ve⁢ tasarım süreci konularında temel ⁤bilgiler sağlar. ⁣Ayrıca, öğrencilere dijital medya⁣ tasarımı, ​animasyon ve sanal gerçeklik gibi çağdaş grafik​ tasarım alanlarında da uzmanlık kazandırır.

Bunlar‌ sadece birkaç örnek olup, ülkemizde birçok üniversitenin grafik tasarım bölümü bulunmaktadır. ⁢Her üniversitenin farklı⁣ bir öğretim programı ve müfredatı vardır. Öğrencilerin, kendi ⁣ilgi alanlarına ve hedeflerine en ⁢uygun üniversiteyi seçmeleri önemlidir.

Aşağıda, yukarıda bahsedilen üç üniversitenin grafik tasarım‍ bölümlerine ait puanları içeren bir‍ tablo bulunmaktadır.

Üniversite Grafik ​Tasarım‍ Bölümü Puanı
Hacettepe Üniversitesi 86
İstanbul Teknik Üniversitesi 90
Marmara Üniversitesi 82

Bu tabloda yer alan puanlar, her yıl ⁢değişiklik ‌gösterebilir ⁢ve sadece referans amaçlıdır. Öğrencilerin güncel üniversite başarı puanlarını takip etmeleri önemlidir.

Grafik tasarım ⁣alanında başarılı bir ⁢kariyer için doğru‍ üniversite tercih etmek önemlidir. ​Bu, öğrencilerin kreatif⁣ becerilerini geliştirmeleri ve sektördeki ​son trendleri takip etmeleri için en⁤ iyi fırsatları sunar. ‍Öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak⁢ en iyi üniversite tercihlerini yapmaları önemlidir.

Sorular &⁤ Cevaplar

Grafik Tasarım Üniversite Puanları hakkında bir makale için bir Q&A ‌yazısı:

Q: ⁢ Grafik ⁤Tasarım Üniversite ⁣Puanları nelerdir?

A: Grafik ⁤Tasarım Üniversite Puanları, farklı üniversitelerin kabul süreçlerine ⁣göre değişiklik ⁤gösterir. ⁣Her‌ üniversitenin kendi kriterleri⁢ ve değerlendirme yöntemleri vardır. Puanlar, genellikle Yükseköğretim ⁤Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayanır. YKS’de ​sayısal, sözel⁣ ve eşit ağırlık olmak üzere ‍üç farklı alan‍ yer almaktadır. Grafik Tasarım‍ bölümü, öğrenci seçiminde genellikle eşit ⁣ağırlık puan türünü kullanır. Bu⁣ puan türünde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal ⁤Bilimler derslerinin ağırlığı ‍bulunmaktadır.

Q: Grafik Tasarım⁤ Üniversite Puanları nasıl⁢ hesaplanır?

A: Grafik Tasarım Üniversite Puanları, ⁣YKS sonuçlarına dayanır. ⁢YKS’nin eşit ağırlık puan türünde, Türkçe ve Matematik testleri önemli birer rol oynar.⁣ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler ⁤testleri ise daha az ​ağırlığa sahiptir. Her testteki doğru cevap sayısının yanı sıra‍ yanlış cevaplar⁣ için düşülecek puanlar da hesaplamaya eklenir. Buna ek ⁢olarak, lise ⁣başarı puanının (LBP) ⁢ve YKS puanının belirli oranlarda birleştirilmesiyle son puan hesaplanır. Her üniversite farklı bir ‌puanlama sistemi kullanabilir, bu nedenle⁢ başvurmayı​ düşündüğünüz üniversitenin resmi web sitesini ‍ziyaret⁢ ederek daha ayrıntılı bilgi almanız önemlidir.

Q: ‌ Başarılı olabilmek ‍için hangi hususlara dikkat ⁤etmek gerekir?

A: Grafik Tasarım bölümünde⁢ başarılı olmak için dikkat ‌etmeniz gereken birkaç husus ⁤vardır.⁢ Öncelikle, yaratıcılığınızı geliştirmek için⁣ çeşitli sanat ve tasarım ⁤etkinliklerine katılmanız ‌önemlidir. Kendinizi ifade⁢ etme‌ yeteneğinizi keşfedin ve tasarım becerilerinizi sürekli olarak‌ geliştirin. Ayrıca, görsel​ iletişim⁤ ve teknoloji ​alanlarında güncel trendleri takip edin. Grafik tasarım yazılımlarını ve araçlarını ⁤öğrenme sürecine yatırım ⁣yapın.​ Son olarak, ⁢staj veya projelerle gerçek hayat deneyimlerini⁤ elde etmek‍ için⁤ fırsatları değerlendirin.

Sonuç Olarak / ‍Sonuç ​/ ⁢Özet

Sonuç olarak, Grafik Tasarım Üniversite‌ Puanları ​önemli bir⁢ konu olarak ‍karşımıza ⁤çıkmaktadır. Öğrencilerin gelecekte grafik ​tasarım alanında başarılı olabilmeleri için bu‍ puanları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Grafik Tasarım Üniversite⁣ Puanları, öğrencilerin⁤ hangi üniversitelere başvurabileceklerini‌ ve hangi programlara kabul ⁣edilebileceklerini belirlemektedir.

Grafik ​Tasarım Üniversite Puanlarının ‌yüksek olması,​ öğrencilerin ‌daha iyi eğitim⁤ imkanlarına sahip ‌olacaklarının bir‌ göstergesidir. Bu nedenle, öğrencilerin lise dönemlerinden itibaren grafik tasarım alanına ilgi duymaları⁣ ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri önemlidir.⁤ Bu sayede, Grafik Tasarım Üniversite‌ Puanları konusunda daha iyi ‍bir konumda olabilirler.

Grafik Tasarım Üniversite Puanları, sadece başarıyı değil aynı zamanda‌ öğrencilerin yeteneklerini de gözlemlemektedir. Bu nedenle, sınavlara hazırlık sürecinde disiplinli ve düzenli bir çalışma yapmak ⁢önemlidir. Gerektiği⁤ takdirde, grafik tasarım ⁣kurslarına katılarak ve‍ portfolyo⁢ çalışmalarını geliştirerek yeteneklerini gösterebilirler.

Unutmamak önemlidir ki, Grafik Tasarım Üniversite Puanları sadece bir başlangıçtır.⁢ Gerçek başarı, öğrencilerin üniversite‌ hayatlarında ve sonrasında⁤ gösterecekleri⁢ performansla belirlenir. Grafik ‌tasarım‌ alanında​ kendilerini sürekli olarak⁣ geliştirmek, projeler üretmek ve sektördeki yeni trendleri takip etmek önemlidir. Bu⁣ sayede, öğrenciler kariyerlerinde başarılı olabilirler.

Sonuç olarak, Grafik Tasarım‌ Üniversite Puanları öğrencilerin gelecekteki ‍grafik tasarım ​kariyerlerinin kapısını aralamaktadır. Bu ⁢puanlara odaklanmak, başarıya giden yolda önemli bir ⁣adımdır. Unutmayın, ‍ azimli‍ ve çalışkan bir şekilde hedeflerinizi belirleyin ve kendinizi⁢ sürekli olarak geliştirin. ⁤Grafik Tasarım Üniversite‌ Puanları⁢ sizin için sadece bir ​başlangıç noktası olacaktır. İyi şanslar!

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?